Hæleri er et stort men usynligt problem

Vi køber stjålne varer for milliarder uden at vide det.

Tyve begår indbrud for at stjæle ting, de kan sælge videre. Når vi køber stjålne varer, kommer vi til at bestille indbrud uden at vide det. Handel med stjålne varer kaldes hæleri, og man kan blive hæler på to måder: 
  1. Ved at sælge stjålne varer videre
  2. ved at købe stjålne varer. Du kan være uheldig at blive ufrivillig hæler helt uden at vide, at du er blevet snydt.

Fordeling af hælervarer efter varens værdi

Smykker og ure udgør cirka en fjerdedel af de samlede værdier på hælermarkedet, men det er tøj og plejeprodukter, der bliver hælet hyppigst. Det er varer, de færreste forbinder med hæleri, man skal derfor være opmærksom, uanset hvilke varer man køber.

 

 

Vi køber stjålne varer uden at vide det

Kun 2 procent af danskerne har en mistanke om, eller er sikre på, at de har købt en stjålet vare inden for de sidste tre år. En undersøgelse estimerer, at det samlede hælermarked i 2014, for genstande stjålet i Danmark, udgjorde ca. 1 mio. genstande til en erstatningsværdi på ca. 3 mia. kr. 

Vi køber altså sandsynligvis langt flere stjålne varer, end vi er klar over. Og vejen fra indbrud til handel er faktisk meget kortere, end vi tror.

Tyven bor i nabolaget, og han kommer ofte igen

Halvdelen af alle indbrud foregår mindre end 5 km fra indbrudstyvens bopæl og den hyppigst forekommende ”rejseafstand” er på kun 500 meter!

Ikke nok med, at tyven begår indbrud tæt på sit eget hjem – og formentlig sælger varerne lige så tæt på – så kommer han gerne igen. Risikoen for at få indbrud igen inden for et år er ca. 5,5 gange større, hvis man har haft indbrud én gang.