Så undgår du at købe et indbrud.

Indbrud og hæleri hænger sammen

Tyve begår indbrud for at stjæle ting, de kan sælge videre. Når vi køber stjålne varer, kommer vi til at bestille indbrud uden at vide det. Handel med stjålne varer kaldes hæleri, og man kan blive hæler på to måder:

  1. Ved at sælge stjålne varer videre
  2. ved at købe stjålne varer. Du kan være uheldig at blive ufrivillig hæler helt uden at vide, at du er blevet snydt.

Vi køber stjålne varer uden at vide det

Kun 2 procent af danskerne har en mistanke om, eller er sikre på, at de har købt en stjålet vare inden for de sidste tre år. En undersøgelse estimerer, at det samlede hælermarked i 2014, for genstande stjålet i Danmark, udgjorde ca. 1 mio. genstande til en erstatningsværdi på ca. 3 mia. kr.

Vi køber altså sandsynligvis langt flere stjålne varer, end vi er klar over. Og vejen fra indbrud til handel er faktisk meget kortere, end vi tror.

Brug vores to handleregler og undgå hæleri

 

Handleregler mod hæleri

Det er ikke mig, det er de andre

Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af

Handelsvejen