National indsats mod hæleri

Med indsatsen ønsker Det Kriminalpræventive Råd at skabe en større bevidsthed om sammenhængen mellem indbrud og hæleri. Indsatsen indeholder en række redskaber og gode råd til, hvordan man undgår at købe stjålne varer.

At bekæmpe hæleri er et fælles samfundsanliggende. Derfor er vi i Det Kriminalpræventive Råd rigtige glade for at mange aktører bakker op om indsatsen og bidrager til at nedbringe hæleri - og dermed indbrud i Danmark.

Vi køber ikke indbrud

  undefined