Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. Privatlivspolitikken informerer også om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Vi arbejder både for at nedbringe antallet af kriminelle og antallet af ofre, og for at reducere fysiske steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted. Vi ønsker desuden at fremme trygheden og samfundets robusthed over for kriminalitet.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Når du besøger Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål. Cookies kan give et overblik over, hvor mange besøgende, der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Læs mere om brug af cookies på vikøberikkeindbrud.dk

Vi anvender ikke oplysninger indsamlet fra andre offentlige eller private organisationer.

Det Kriminalpræventive Råd behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger blive registreret hos os.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Det Kriminalpræventive Råd opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Det Kriminalpræventive Råd, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Det Kriminalpræventive Råd varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger

  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger

  • Ret til sletning af dine personoplysninger.

  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger

  • Ret til dataportabilitet

  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det Kriminalpræventive Råd
Polititorvet 14
1780 KBH V
Tlf. 45 15 36 50
dkr@dkr.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: 

DPO Danmark ApS
Jens Kofods Gade 1
1268 København K
E-mail: dpo-DKR@dpo-danmark.dk
Telefon: 77 34 46 00

Klager

Hvis du ønsker at klage over Det Kriminalpræventive Råds behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.